Al lang aangekondigd en diepgaand besproken: het verplaatsen van de stal in het midden van het terrein achter de Abdijweg. Op 23 oktober 2010 was het dan eindelijk zover. Bij het ochtendgloren (of nog net iets vroeger) stond er een kraan met rupsbanden klaar. Die zou de stal optillen en verplaatsen in twee grote stukken van telkens ongeveer twee ton zwaar. Na enkele pogingen kwam het eerste gedeelte gemakkelijk los van de grond en kon de tocht van enkele honderden meters zweefvlucht beginnen. Verrassend genoeg verliep die vlekkeloos, op wat slijk na natuurlijk.

 

Conservator Jef en de andere beheerteamleden keken nauwlettend toe op de correcte plaatsing op de nieuw voorziene plek. Daarna hobbelde de kraan, nu met net iets meer zelfvertrouwen, terug naar het midden van het terrein om het tweede stuk, met bergplaats, te gaan ophalen. Ook dit keer werd de verplaatsing vlot tot een goed einde gebracht, tot opluchting van alle aanwezigen. De kraan ruimde nadien nog de oude standplaats op, en de zware fundamenten zorgden voor een hoop af te voeren betonpuin. Maar het moet gezegd worden: het resultaat is zeer mooi. De openheid van het landschap komt volledig tot haar recht nu het niet meer verstoord wordt door een ‘zonevreemd’ object. De kijkhut in wording staat nu al wel op de ideale plaats, maar mist nog een dak. De stal moet nog een ware metamorfose ondergaan tot volwaardige kijkhut met berghok. De komende weken en maanden zal daar flink aan worden gewerkt. We zijn in elk geval op de goede weg.

Nog andere werken in uitvoering?

Het verplaatsen van de stal is maar een van de vele werken die volop bezig zijn in onze vallei. Ook het graven van een nieuwe grote amfibieënpoel aan de kant van het Bloemenhof stond op het programma en is nu een feit. Ondertussen heeft het natte najaar gezorgd voor het opvullen van de poel. Kikkers, padden en salamanders kunnen zich weer naar hartenlust voortplanten. Laat het waterleven nu maar komen! Ook onze blikvanger mogen we niet vergeten: de nieuwe plasberm tegen het Kastanjeboske. Wie het gebied de laatste maanden bezocht heeft, kon er niet naast kijken. Wat is er nu precies gebeurd? Om te beginnen hebben we de ruimingswal aan de oeverzijde tegen het Kastanjeboske weggehaald. Dat is een ophoping van ruimingslib naast de beek. Die wal groeide jaar na jaar een beetje aan, telkens als de ‘beekbeheerders’ langskwamen, en werd zo stilaan een veel te hoge en veel te stikstofrijke, onnatuurlijke beekoever. Aan de andere zijde van de Molenbeek hebben we de oever nu ook sterk afgeschuind. Op die manier is er een moerassige berm gecreëerd, waardoor het waterbergend vermogen van de vallei sterk vergroot als middel tegen overstromingen stroomafwaarts. Zo voorzien we ook meer mogelijkheden voor waterminnende soorten, bijvoorbeeld als paaiplaats voor de stekelbaars en voor amfibieën, als standplaats voor de waterviolier en als drinkplaats voor reeën. Vanuit onze kijkhut in opbouw kunnen we binnenkort alles mooi bekijken.
Tekst: Marc Broeckx

071222-Lvr-Bo-Mbv 2010-01-bert2marcFoto’s: Frank Adriaensen, Bert Andries, Jef Haverals, Nick Schryvers

maart 2011

Inschrijven nieuwsbrief
Mis geen activiteit, blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontvang onze nieuwsbrief Het Oranjetipje
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.