Het beheer van Klein-Zwitserland bloeit: het aantal vrijwilligers is uitgebreid en er wordt nu vaker gewerkt wat aan het resultaat zeker te merken is. Maar er is nog veel meer aan de hand zoals ons interview met Mario duidelijk maakt.

Toen Annelies een paar jaar geleden voorzitter werd van Land van Reyen kern Mortsel, herbekeek ze het beheer van Klein-Zwitserland. Er werden grootse plannen gesmeed waarvan de gevolgen zich nu nog laten voelen. Daarover berichtten we in ons web-artikel Groot onderhoud Klein-Zwitserland.
In 2017 werd Mario Van Cleempoel conservator die toen in het 2° nummer van De Rietvink geïnterviewd werd. Nu, twee jaar later, gingen we eens met hem praten om te vernemen hoe het sindsdien is gegaan, maar eveneens om te horen wat er nog gaat komen.

Mario stak direct van wal met het nieuws dat aan de Krijgsbaan in het Open Landschap Gasthuishoeven nabij het woonwagenpark en de Fortloop, een spie grasland van 1,4 hectare mogelijks onder beheer van Natuurpunt komt. De bedoeling is om dat gebied deels open te houden, maar toch ook om er extra bomen aan te planten. Een nieuw stukje natuur onder Mario's beheer met alvast plaatselijke hulp van onder andere Wim Jacobs. De stad heeft inmiddels paaltjes gezet om het terrein wat af te bakenen, maar er zijn niet direct plannen om het gebied open te stellen voor wandelaars. Wel zouden er geleide wandelingen kunnen doorgaan. Alleszins een mooie aanwinst en extra aandachtspunt voor Mario en zijn beheerteams.

Beheerploeg De Rakkers Op de vraag of hij sinds zijn aanstelling bepaalde opleidingen heeft gevolgd, was het antwoord dat het werk zelf - dat ruim voorhanden is - de opleiding vormt, al doende leert men tenslotte! Frederik Van de Perre - bioloog - en Wouter Knaepen - Kern Mortsel - staan hem daar met woord en daad bij. Annelies Jacobs en alle vrijwilligers van ons beheerteam mogen we natuurlijk ook niet vergeten.

Voor de grote maaiwerken kan hij een beroep doen op Natuurpunt Nationaal (de 'Ploeg') om hem met groot en professioneel materiaal enkele keren per jaar te helpen. Zij komen vanuit het grote magazijn in Ekeren en worden hier bijgestaan door de vrijwilligers uit ons werkgebied. Vorig jaar kon Mario dan zelf over nieuw en kwaliteitsvol materiaal beschikken door aankoop van een professionele bosmaaier en dito kettingzaag. Door dat eigen materiaal kunnen hij en zijn team meer zelf doen en zo dus ook sneller werken. Om risico's te vermijden is het voor alle vrijwilligers verboden om deze gereedschappen hanteren. Voor bijvoorbeeld het werken met de kettingzaag zijn er twee personen die hier een cursus voor hebben gevolgd. Het onderhoud van dit materiaal wordt door de mensen van Ekeren gedaan die daar over de nodige knowhow en het geschikte materiaal beschikken.

Ons vaste beheerteam bestaat uit een weekteam (de rakkers) die elke tweede donderdagvoormiddag van de maand beheerwerken uitvoeren, en een zestal enthousiaste mensen die zich in een wisselende bezetting engageren voor de zondagswerking - ongeveer één keer per maand. Ondertussen leven ook plannen voor een project van samenwerking met het psychiatrisch Centrum Sint-Amedeus. Het is bekend dat werken in de natuur therapeutisch werkt, en het centrum heeft veel ervaring met het aanbieden van zulke externe diensten.

In 2017 vertelde Mario dat het zijn droom was om een ecoduct aan te leggen over de spoorweg naar KleinZwitserland Noord dat de Handboogvereniging FCM als oefenterrein gebruikt. Deze droom is over de jaren bijgesteld, want in feite is een spoorweg niet echt een obstakel voor amfibieën en kleine dieren. Wat voor de veiligheid wel dient te gebeuren, is het afknotten van bomen langsheen het spoor, én het opvolgen van dat bestand langs de andere kant van het terrein waar ook veel gewandeld wordt.

Zijn globale indruk over zijn taak als conservator: veel werk. Gelukkig motiveren de goede medewerking van de stad en Natuurpunt Nationaal, en vooral die van de actieve vrijwilligers hem om er belangeloos veel tijd in te steken. Er is een voelbare goede 'vibe' bij het publiek. Tevens is er een groei merkbaar met dat compensatiebos erbij, en mogelijk nog ander terrein in de toekomst. Zo was er ook de vraag van Infrabel om een site aan de Krijgsbaan te verhuren en te laten beheren door Natuurpunt. Een voorstel loopt inmiddels maar het is nog wachten op een antwoord. Het zou dus kunnen dat er nog een interessant gebied in beheer komt.

Over de werking in Klein-Zwitserland vertelde Mario nog dat er over het hazelwormpad een nieuwe folder aangemaakt werd en dat de informatieborden met de wandelpaden vernieuwd zullen worden.

Nieuwe folder HazelwormpadDe hazelwormen hebben het trouwens niet gemakkelijk in dat beperkte en ingesloten gebied. De metalen platen waaronder ze huizen zijn er nog steeds maar worden al eens verplaatst door wandelaars of spelende kinderen. Mede daardoor zijn de diertjes nog maar moeilijk te spotten.
Ook de bijen hebben het moeilijk gehad op het terrein. Een imker plaatste jaarlijks een drietal korven in een afgesloten deel, maar door het zwakke bloemenaanbod was dit willens nillens afgebouwd. Tot vorig jaar! Het volgehouden beheer wierp dus zijn vruchten - of in dit geval zijn 'bloemen' - af.

Tot slot vertelde Mario nog dat er tot zijn grote tevredenheid vorig jaar een tof memorandum opgesteld werd binnen de Stad in verband met het behoud van parken in Mortsel en het openblijven van bestaande parken, voetbalvelden, etc.
Het memorandum is integraal opgenomen in het bestuursakkoord van deze legislatuur en zal dus ook uitgevoerd worden.

Zou je graag eens helpen bij het beheer, aarzel dan niet om Mario te contacteren en houd de kalender in de Rietvink of op onze site in het oog.

De beschrijving van Klein-Zwitserland vind je onder onze rubriek Natuurgebieden

Inschrijven nieuwsbrief
Mis geen activiteit, blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontvang onze nieuwsbrief Het Oranjetipje
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.