Een gesprek met Hans Bruyninckx, Mortselaar en directeur van het Europees Milieu agentschap (EMA) naar aanleiding van zijn lezing op 9 oktober 2015 in Mortsel. 

Wie bent u en wat is uw band (nog) met Mortsel?

Ik ben Hans Bruyninckx en woon sinds 20 jaar met mijn gezin in Mortsel. We zijn in Mortsel komen wonen omdat het prima openbaar vervoer heeft, een heel ruim aanbod aan activiteiten voor kinderen en gewoon een hele fijne gemeente is met een goede dynamiek op veel vlakken. We voelen er ons nog steeds heel erg thuis.

Professioneel werk ik zo’n 25 jaar in onderzoek over milieubeleid, klimaatverandering en duurzame ontwikkeling. Na een doctoraat in de Verenigde Staten heb ik onder andere in Wageningen gewerkt, maar vooral aan de KULeuven.
Ruim twee jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar het Europees Milieuagentschap (EMA) in Kopenhagen. Tijdens de week ben ik in Kopenhagen, of in één van de Europese lidstaten. Of ook vaak in Brussel natuurlijk vermits daar de Europese Commissie en het Parlement zijn, waarmee we veel samenwerken. Tijdens het weekend ben ik meestal in Mortsel, of tijdens vakantieperiodes komt het gezin naar Kopenhagen. Een hele aangename stad die heel veel te bieden heeft.  

Wat doet het Europees Milieuagentschap EMA juist en wat betekent dit concreet voor het lokale niveau?

Het EMA is de kennisinstelling achter het Europees milieubeleid. Wij werken daarvoor met alle lidstaten samen. Het EMA verzamelt objectieve data, rapporteert die kritisch, en evalueert het beleid: ‘Heeft een richtlijn voldoende vruchten afgeworpen? Zal een bepaalde maatregel ook echt werken? …  We werken daarvoor samen met een paar honderd instellingen.

Vroeger werkte het EMA meer thematisch: hoe zit het met waterkwaliteit, luchtvervuiling, bodemverontreiniging in de verschillende lidstaten? Maar nu moeten we de omslag maken naar een geïntegreerde, systeemgerichte benadering: ‘Hoe spelen al die factoren in op de gezondheid, de landbouw, het transportsysteem in de lidstaten? Hoe gaan we die groene economie, dat koolstofarm Europa tegen 2050 echt in de praktijk brengen?’
Die systeemgerichte aanpak op poten zetten is echt een uitdaging voor het Milieuagentschap en voor mezelf: er bestaan geen voorgeschreven paden voor. Het is een enorm voorrecht om dit proces te mogen leiden. 

Wat zijn volgens u de belangrijkste uitdagingen inzake klimaat/natuur voor een( kleine) stad als Mortsel?

In eerste instantie al beseffen dat klimaatverandering en biodiversiteit geen thema’s zijn die ver van ons afstaan. In tegendeel, als al de internationale afspraken en het Europese beleid tot succes leiden, zal dit in belangrijke mate ook afhangen van wat er op lokaal vlak gebeurt. Mobiliteit en het energiegebruik in woningen spelen een belangrijke rol in de uitstoot van broeikasgassen. Dit zijn alvast zaken waarop een lokaal beleid kan inspelen.
De aanwezigheid van natuur is belangrijk voor de biodiversiteit, maar meer concreet ook voor onze gezondheid. Ook hier kan een gemeente erg ondersteunend werken.

Als erg dichtbevolkte stad heeft Mortsel veel troeven in handen om duurzaamheid te promoten in lokale verplaatsingen, het stimuleren dat mensen lokaal hun inkopen doen, zorgen dat we de schaarse open ruimte zo kwaliteitsvol mogelijk gebruiken, enz. Ook in het aankoopbeleid van de gemeente kan duurzaamheid een belangrijke factor spelen. Mogelijkheden genoeg dus op lokaal vlak. Het is vooral een kwestie van visie en ambitieniveau.

 


 Meer weten & surfen?

www.changemagazine.nl/dossiers/klimaatbestendige_steden

www.wageningenur.nl/nl/Dossiers/dossier/klimaatindestad.htm

www.future-cities.eu/nl/

http://climate-adapt.eea.europa.eu/

www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/het-milieu-in-europa-toestand

www.health.belgium.be/eportal/Environment

Inschrijven nieuwsbrief
Mis geen activiteit, blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontvang onze nieuwsbrief Het Oranjetipje
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.