Eind vorig jaar diende onze afdeling een beroep in bij de deputatie van de provincie Antwerpen tegen de bouw van 3 appartementsblokken op de L. Dosfellei  (op de buitenglacis van Fort 4). Helaas  werd het niet ingewilligd.

We hadden een aantal concrete bezwaren tegen dit bouwproject dat volgens ons in tegenstrijd is met de interpretatie van RUP stadsplein:

 • weinig of geen transparantie of doorzicht, potentiële verbinding met Fort 4 gaat verloren
 • minimale inrichting als publiek domein
 • verkeersafwisseling m.b.t. zwakke weggebruiker is ondermaats
 • bijkomend fietspad zal de groene buffer doen afnemen
 • creëren van bijkomend fietspad, brandweg en stelplaats zorgt voor niet respecteren van artikel 7
 • ...

NMBS parking Oude God in 2009Niet alle bovenstaande punten worden door deputatie weerlegd maar de tegenargumentatie beslaat wel meerdere bladzijden. Voor het volledig besluit van 29 januari 2015 ( lees het document ingescand als PDF-formaat.)

Wel wordt op onze vraag de brandweg achter blok C aangepast zodat hij niet meer komt te liggen in de bufferzone die strikt bestemd is voor de aanleg van een groenscherm. Hierin zijn alle constructies verboden, behalve de aanleg van (onverhard?) fiets- en wandelweg.

Hieronder citeren we enkele paragrafen.

De aanvraag is conform de voorschriften van de verkaveling en van het RUP. De verkaveling met bijhorende voorschriften werd ten tijde van de verkavelingsaanvraag eveneens getoets aan haar verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening en aan deze van het RUP, zodat ook voor dit project kan worden geoordeeld dat het verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening.

...

Het ontwerp zorgt door zijn inplanting en aanleg van de groene ruimte voor het nodige doorzicht en transparantie.

...

Het masterplan "Fort 4 - Stadsplein" toont aan dat nu en in de toekomst veel ruimte wordt vrijgemaakt voor groen en natuur. Natuurpunt stelt dat steeds meer ruimte van het buitenglacis wordt ingenomen door bebouwing.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20/10/2014 een masterplan goedgekeurd, dat wel degelijk een totaalvisie omtrent het betrokken stadsgedeelte wordt getoond:

 • verbetering visuele verbinding door brug en water
 • meer doorzich door afbraak politiegebouw
 • afbraak loods MG69 met oog op herprofilering van Fortstraat
 • afbraak loods MG75, MG76 en gedeeltelijk MG67
 • aanleg groene lig- en picknickweide

...


Lees het volledige document gescand in PDF-formaat

Inschrijven nieuwsbrief
Mis geen activiteit, blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontvang onze nieuwsbrief Het Oranjetipje
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.