In het Babbelkroonbos stelt zich een probleem wat betreft de veiligheid. Te veel stervende, hoge populieren vallen om tot ver over de perceelsgrenzen, of erger nog in of op de hoogspanningsinstallaties, die een belangrijk deel van Vlaanderen voorzien van electriciteit. Daarom zijn er ingrijpende werken gepland.

Het Babbelkroonbos op de grens Lier-Lint-Duffel wordt sinds 2009 beheerd door Natuurpunt Land van Reyen, in opdracht van de eigenaar, hoogspanningsnetwerkbeheerder ELIA. Het bos kent een grote rijkdom aan planten en dieren, mede dankzij de zeer vochtige omstandigheden en de grote hoeveelheid dood hout in het bos.

Er stellen zich in het bos echter een aantal ernstige problemen, vooral betreffende de veiligheid aan de perceelgrenzen. Te veel stervende, hoge populieren vallen om tot ver over de perceelsgrenzen, of erger nog in of op de hoogspanningsinstallaties, die een belangrijk deel van Vlaanderen voorzien van electriciteit. Deze bomen staan te dicht bij de Elia-installaties om zomaar door onze Natuurpunt-vrijwilligers te kunnen of te mogen beheerd worden.

Daarom besloot eigenaar ELIA, in nauwe samenwerking met onze Natuurpuntafdeling, om een nieuw UBP (Uitgebreid Bosbeheer Plan) op te maken. Na de eerste inrichting- en veiligheidswerken komt er een nieuwe beheerovereenkomst met Natuurpunt om het beheer verder te zetten zoals het de voorbije 8 jaar al liep.
In dit nieuwe beheerplan zijn redelijk intensieve inrichtingswerken voorzien. Het is de bedoeling om na deze eerste inrichtingswerken een veiligere situatie te bereiken en die ook door de vrijwilligers verder kan beheerd worden, zonder dat er in de toekomst nog grote machines aan te pas moeten komen.

kraanwerken Babbelkroonbos

Begin december zal er eerst een bosrand worden gecreëerd, die een geleidelijke overgang zal vormen tussen het open gebied en het bos. Hoge bomen (binnen valafstand van de rand) worden verwijderd of afgetopt (stam blijft staan, kruin gaat er af). Er komt een zone van een tiental meter met lagere vegetatie die ook het beheer van de perceelranden zal vergemakkelijken. De rest van het bos wordt volledig ongemoeid gelaten.
De nieuwe bosrand moet de veiligheid herstellen én het is anderzijds ook een unieke kans om de biodiversiteit van het bos wat op te krikken, vermits veel plant- en diersoorten specifiek afhankelijk zijn van bosranden, en die worden in Vlaanderen al maar zeldzamer.

Een externe aannemer zal deze werken uitvoeren in opdracht van ELIA, en dit met grote machines. Aan de grenzen zullen redelijk wat overrijpe populieren verwijderd worden. Waar mogelijk blijft het hout in het bos liggen en worden er zo weinig mogelijk bomen weggehaald om de schade te beperken. De aannemer heeft toegezegd om de werfzone (waar machines zullen rijden) te beperken tot een zone van 10 m langs de perceelgrenzen, of minder waar mogelijk.

Het gaat er allemaal een beetje dramatisch uit zien, maar dit is echt een onvermijdelijke ingreep, én ook een belangrijke stap voorwaarts in het behoud en de verbetering van de natuurkwaliteiten en het beheer van het Babbelkroonbos. Tijdens deze werken zal het bos uiteraard niet toegankelijk zijn voor het publiek, dat is erg belangrijk voor ieders veiligheid!

Deel deze pagina via:
Inschrijven nieuwsbrief
Mis geen activiteit, blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontvang onze nieuwsbrief Het Oranjetipje
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.