Het grondgebied Lint telde reeds een mooi natuurgebied, nl. het Bos van Marpingen, bosreservaat en Europees beschermd Habitatrichtlijngebied. Natuurpunt Land van Reyen is er nu in geslaagd om een stukje zeldzame open ruimte in Lint te verwerven in de Beekhoek, tussen de Beekhoekstraat en de Ganzenbol.

150702 LvR OndertekeningContract Beekhoek MVdGDit gebied vormt een laatste corridor en belangrijke stapsteen voor dieren en planten in de zuidrand van Antwerpen en in het geheel van het gemeentegrensoverschrijdend project dat de "Grote Boshoek" wordt genoemd. Deze open ruimte valt ook gedeeltelijk binnen het in opmaak zijnde ambitieuze RUP Ganzenbol waaraan momenteel door de gemeente Lint wordt gewerkt.

Het terrein is ongeveer twee hectare groot en combineert een fraai stuk wilgenbroekbos met heel wat beekoever van de Boutersembeek - verderop in haar loop Lauwerijkbeek genoemd - met nog een stuk groengebied dat voordien gebruikt werd als maïsakker.

Fauna en flora

Dit natuurgebied betekent een voedselrijke stek voor dieren als reeën, zwartkopmeeuwen, kievieten, steenuilen, watervogels en amfibieën, maar ook voorjaarsflora als adderwortel, speenkruid, kruipend zenegroen, gewone smeerwortel, witte dovenetel, hondsdraf, hop, grote muur, pinksterbloem, echte koekoeksbloem, ...

Om de inheemse natuur en biodiversiteit nog meer kansen te geven, zal Natuurpunt Land van Reyen hier in eerste instantie exoten verwijderen en de akker omvormen tot een bloemenrijk grasland in samenwerking met een lokale landbouwer. Op wat langere termijn zullen ook waterbeheer en -berging belangrijke doelstellingen vormen. Dit gebied mag en moet nu vooral een rustgebied zijn en blijven voor de "bewoners".

Natuurpunt Land van Reyen Lint organiseerde op zondag 20 september (Suikeren Zondag) 2015 een begeleide wandeling zodat de natuurliefhebbers kennis konden met het gebied en de bedoeling van de aanschaf.

landschapscorridor
landschapscorridor

Grazende ree
Bont zandoogje
Kruipend zenegroen
Penseelkever
Beek
Overzichtsfoto
 • Grazende ree
 • Bont zandoogje
 • Kruipend zenegroen
 • Penseelkever
 • Beek
 • Overzichtsfoto
 • Deel deze pagina via:
  Inschrijven nieuwsbrief
  Mis geen activiteit, blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontvang onze nieuwsbrief Het Oranjetipje
  captcha 
  Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
  Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.
  Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
  captcha 
  Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
  Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.