Met enige trots kondigen we graag aan dat Natuurpunt Land van Reyen is gestart met een nieuw ambitieus aankoopproject: de Lauwerijkbeekvallei in Boechout en Lint.

Twintig jaar lang hebben we jaarlijks jullie steun gevraagd voor ons aankoopproject de Molenbeekvallei in Boechout-Vremde. Mede dankzij jullie is dit natuurgebied uitgegroeid tot een landschappelijk en ecologisch juweeltje met rijke fauna en flora. Nu vragen we jullie hulp voor de Lauwerijkbeekvallei.

 De Boutersembeek-Lauwerijkbeek-Lachenenbeek en haar zijbeken meanderen door zeer oude en unieke loofbossen en langs pareltjes van natte graslanden en moerasgebieden. Deze ecologisch zeer waardevolle bossen zijn beschermd als VEN en Europees habitatrichtlijngebied. Het gebied is uitermate belangrijk voor een groot aantal zeldzame plantensoorten die typisch voorkomen in erg oude ‘Ferraris’-bossen zoals bosanemoon, meiklokje, sneeuwklokje, aronskelk, bosgeelster, eenbes, enz. In en tussen deze bossen vinden we ook kenmerkende dieren zoals ree, vos, bunzing, buizerd, havik, bosuil, kerkuil, steenuil, vijf spechtsoorten, foeragerende ooievaars, zwartkopmeeuwen, minstens zes soorten amfibieën, enz.

141108_Lauwerijkbeek_pad
141108_Lauwerijkbeek_pad


Om de grote biodiversiteit in deze natuurjuweeltjes veilig te stellen voor de komende generaties en om te voldoen aan Europese verplichtingen, moeten we dringend kwaliteitsvolle natuurverbindingen creëren door doelgericht verwerven en beheren van de meest waardevolle percelen. Hierin wil Natuurpunt Land van Reyen haar verantwoordelijkheid nemen. Onze ambitie gaat echter veel verder: samen met de buurafdelingen willen we een keten van hoogwaardige natuurgebieden en natuurverbindingen veiligstellen vanaf de Beekhoek in Lint, over het Uilenbos in Hove, het domein van Moretus en de Melkkuip, de bossen in de Boechoutse Boshoek en het Babbelkroonbos aan Hoog-Lachenen in Lier, tot aan de beemden langs de Nete in Duffel.

De Lauwerijkbeekvallei zal dus deel uitmaken van een groter project dat de ‘Grote Boshoek’ zal worden genoemd. Natuurpunt zal hier in de toekomst in samenwerking met Landschapspark Zuidrand, nieuwe wandelwegen aanleggen, zodat iedereen kan meegenieten van een uniek stuk natuur dicht in de buurt.

Met de aankoop van een deel van het Babbelkroonbos op de grens Lint-Lier hebben we alvast een eerste stap gezet in de verwerving van dit nieuw natuurproject. Natuur beschermen betekent immers nog steeds natuur aankopen!

141108_Lauwerijkbeek_oever
141108_Lauwerijkbeek_oever

We plannen in de nabije toekomst verdere uitbreiding van natuurgebied Lauwerijkbeekvallei.
Mogen we voor die aankopen op jullie steun rekenen? Je kan een bedrag naar keuze overmaken door middel van onderstaand overschrijvingsformulier. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Je zal hiervoor een fiscaal attest ontvangen waardoor je minder belastingen betaalt.

Wil je onze aankopen in de Molenbeekvallei blijven steunen, dat kan ook. Dan wijzig je de mededeling op het overschrijvingsformulier in: Gift project 7733 Molenbeekvallei Boechout-Vremde. Beide projecten steunen kan natuurlijk ook.

Elke euro die je schenkt, wordt uitsluitend besteed aan de aankoop van waardevolle terreinen. Daar kan je op rekenen. Samen helpen we de uitbouw van de natuurgebieden van Natuurpunt Land van Reyen flink vooruit .

Alvast veel dank voor je bijdrage!

Bert Andries, voorzitter Natuurpunt Land van Reyen

Overschrijvingsdetails:

begunstigde: Natuurpunt Beheer vzw

rekeningnummer: BE56 2930 2120 7588

BIC: GEBABEBB

mededeling: Gift project 7799 Lauwerijkbeekvallei Boechout-Lint

 

141108_Lauwerijkbeek_wandelen
141108_Lauwerijkbeek_wandelen

Inschrijven nieuwsbrief
Mis geen activiteit, blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontvang onze nieuwsbrief Het Oranjetipje
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.