Natuurpunt Land van Reyen, diende op 3 oktober 2014 een tweede bezwaarschrift in tegen de exploitatie van een nieuwe inrichting voor een helihaven in Lint, deze keer aangevraagd door Heliventure FTO NV in een vergunning Klasse 1.

Het bezwaarschrift van Natuurpunt Land van Reyen licht opnieuw het belang toe van deze waardevolle groene zone in de Lauwerijkbeekvallei.

De ecologisch waardevolle bossen in de buurt zijn beschermd als VEN en Europees habitatrichtlijngebied.
De weiden en dit open ruimtegebied, geven alle kansen aan broedende weidevogels, zeldzame plantensoorten en zoogdieren.
Het is onze plicht dit gebied te vrijwaren van alle mogelijke verstoring en de fantastische biodiversiteit ervan te bewaren.
Alle argumenten van Natuurpunt Land van Reyen zijn te lezen in het tweede bezwaarschrift.

Inschrijven nieuwsbrief
Mis geen activiteit, blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontvang onze nieuwsbrief Het Oranjetipje
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.