Tijdens een zondagse lentewandeling in de Molenbeekvallei werd onze aandacht getrokken door iets wat anders was dan anders. Nader onderzoek wees uit dat er mensen aan het werk waren met verrekijkers, telescoop en papier! Daar moesten we meer over weten, en een gesprekje was het gevolg.

 

Jan De Bie en Anne-Marie De Baudringhien bleken vogelkijkers die meestal actief zijn in de Hobokense Polder. Ze houden zich graag bezig met trektellen en het observeren van vogels. Soms vinden ze het ook leuk om op verplaatsing te gaan. Die bewuste dag hadden ze ons natuurgebied uitgekozen voor hun activiteiten, omdat ze er een uitzicht van 360 graden hebben. Hieronder volgt een samenvatting van hun gedetailleerde verslag, waarvoor onze oprechtste dank. Een overzicht van de vogels ‘op trek’ (genoteerd op 25 april 2010 tussen 10.30 uur en 15.30 uur):

- grote lijster, twee ex. om 10.30 uur, tijdelijk rustend in de bomenrij ter hoogte van de vervallen schuur, daarna doortrekkend naar het noorden;
- blauwe reiger, naar het oosten om 13.25 uur;
- buizerd, één ex. zeer hoog naar het noorden om 13.26 uur en een tweede zeer hoog naar het westen om 15.15 uur;
- sperwer, zes ex. naar het noorden: twee ex. om 11.05 uur, twee ex. om 11.15 uur, één ex. om 12.45 uur en één ex. om 15.30 uur;
- boerenzwaluw, zes ex. laag over de velden naar het noorden en twee ex. naar het zuiden;
- graspieper, 174 ex. naar het noorden en noordoosten (zowel visueel als auditief);
- witte kwikstaart, één ex. naar het noorden (auditief) en één ex. naar het zuiden;
- kneu, twee ex.

Ter plaatse in de Molenbeekvallei werden nog de volgende soorten waargenomen: kievit, torenvalk (vr.) jagend, grote mantelmeeuw, zilvermeeuw, zwartkopmeeuw, kokmeeuw, boomvalk (twee ex.) roepend en jagend, grote bonte specht, grasmus (vr.) zingend, groene specht, blauwe reiger, tjiftjaf, zanglijster, roodborsttapuiten (m. en vr., twee ex.), vink (gehoord), buizerd, sperwer (juv.), slechtvalk (ex. vanuit Mortsel of Lier?), nijlgans, wilde eend en koekoek.

Voor het beheerteam zijn vooral de waarnemingen van de slechtvalk, boomvalk en roodborsttapuit interessant; die zullen we zeker verder opvolgen.
Van een andere vogelkijker kregen we nog de melding van een beflijster, een nieuwe soort voor ons gebied!

Als beheerteam zijn we natuurlijk steeds op zoek naar mensen die ons kunnen helpen met het monitoren van soorten, zoals Anne-Marie en Jan. Observaties zoals deze leveren steevast interessante verhalen en wetenswaardigheden op en plaatsen de waarde en noodzaak van beschermde stukjes natuur telkens weer in de kijker. We hopen nog veel van zulke lijsten, lijstjes of losse waarnemingen te mogen ontvangen, van ieder die met de natuur begaan is. Dat kan rechtstreeks, bijvoorbeeld via e-mail, of via www.waarnemingen.be. We bedanken Jan en Anne-Marie van harte en hopen hen binnenkort terug te zien!

 

Deel deze pagina via:
Inschrijven nieuwsbrief
Mis geen activiteit, blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontvang onze nieuwsbrief Het Oranjetipje
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.