Als eyecatcher kunnen we meedelen dat de herinrichting van het dalhoofd achter sportpark Sneppenbos nu volledig afgewerkt is, en als geslaagd kan beschouwd worden. Denken we maar aan de aanleg van de wandellus, het plaatsen van de kijkwand en het graven van de nieuwe amfbieënpoel, waar ook talrijke andere soorten graag gebruik van maken. De vele sporen die terug te vinden zijn op de oevers van deze poel (ree, vos, vogels, …) getuigen daarvan. We danken hierbij nog eens alle betrokken instanties voor de goede samenwerking. Rest ons nog de taak er op toe te zien dat de verstoring in ons gebied beperkt blijft, en geen grote nadelige gevolgen heeft voor het leven in onze vallei.

Van Aubracs naar Galloways

In het voorjaar vernamen we iets te laat dat de landbouwer, waarmee we al jarenlang een overeenkomst hadden, geen koeien meer ter beschikking had om in onze vallei te laten grazen. Natuurpunt heeft ons dan met spoed vijftien Galloways ter beschikking gesteld die het werk van de Aubracs overnamen. We hopen deze sympathieke viervoeters ook in 2017 terug te zien op ons begrazingsblok achter het Don Bosco Instituut.

Waarnemingen in onze vallei

Qua waarnemingen kunnen we onthouden dat dankzij onderzoek met cameravallen volgende soorten met zekerheid aanwezig zijn: steenmarter, boommarter, wezel, bunzing, vos, ree, bosmuis, egel en bosuil. Reeën kan je tegenwoordig ook regelmatig zelf waarnemen in ons gebied in groep van wel zes dieren. Verder kunnen we ook alleen maar blij zijn met het steeds hoger aantal waarnemingen ingegeven op waarnemingen.be: 1055 in 2016 alleen al voor ons natuurgebied. Dit jaar hebben we ook een broedgeval vastgesteld van de ijsvogel, we hebben de zeldzame porseleinhoen gehoord, en de even zeldzame greppelsprinkhaan gevonden. Daarbuiten zijn ook vermeldenswaardig: bermpje (vis), grote boterbloem en harde basterdwederik. Je kan natuurlijk altijd zelf even kijken op waarnemingen.be voor een volledige lijst, en ook meteen zelf je vondsten toevoegen.

Molenbeekvallei 2016 kijkwand

Exoten steken de kop op

Aan de andere zijde vinden spijtig genoeg ook steeds meer exoten een geschikte habitat in ons gebied. De strijd tegen deze soorten gaat dan ook verder, zoals nu recent de Chinese wolhandkrab massaal de weg naar onze vallei heeft gevonden vanuit de Kleine Nete naar onze Molenbeek. Hoe we dit gaan aanpakken is nog niet helemaal duidelijk maar een gepaste actie is noodzakelijk, om onze inheemse soorten te beschermen, en hen eerlijke kansen te geven in hun steeds maar krimpende beschikbare ruimte. We hopen ze in onze vallei een duurzame verblijfplaats te kunnen geven.

Topjaar bezoekers

Vorig jaar ook al gemeld… We ontvangen jullie steeds vaker op onze georganiseerde wandelingen! Tegelijk krijgen we ook meer aanvragen om wandelingen te gidsen voor specifeke doelgroepen, gaande van de leerlingen van de lagere school, via politieke partijen, naar vriendengroepen en senioren. Allemaal mensen die graag eens komen kijken en de natuur beleven. De interesse voor natuur stijgt, en dat vinden we fantastisch. Enkel als we een werkdag inlassen, hebben we steevast maar enkele “die hards” die komen opdagen. Hier moeten we als beheerteam in 2017 zeker aan verder werken! We willen jullie warm maken en uitnodigen om ook eens de handen uit de mouwen te steken tijdens onze beheerwerkdagen. Mensen die interesse hebben mogen steeds een berichtje sturen zodat we jullie speciaal kunnen verwittigen als we jullie nodig hebben.

Plannen voor 2017

We maken jullie graag al warm voor de werken die we plannen om de plaatselijke natuur te versterken: een illegale vijver omvormen tot een gloednieuwe luxueuze amfibieënpoel, een extra drinkpoel wordt voorzien in het begrazingsblok. De aanvraag van de vergunningen hiervoor is reeds opgestart. Komende zomer mogen we ook JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu) op onze terreinen verwachten die een kamp zullen opzetten en enkele dagen in de vallei zullen verblijven. Wij zijn in blijde verwachting wat zij van ons gebied zullen vinden.
Wij kijken er naar uit om ook in 2017 samen met jullie, weer meer ruimte voor natuur te creëren. Dit door steeds alert te zijn wanneer eventuele percelen kunnen aangekocht worden, en (ook op de terreinen die we in beheer hebben) met zorgvuldige acties een betere thuis te bieden aan de biodiversiteit die onze vallei rijk is. Uw giften zijn nog steeds noodzakelijk en van harte welkom. Gelieve dan steeds het projectnummer en onderstaande mededeling te vermelden. Rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 op naam van Natuurpunt Beheer VZW. Mededeling: “gift projectnummer 7733 Molenbeekvallei, Vremde”.

Samenvatting 2016

De trend van steeds meer mensen die onze vallei bezoeken, zet zich voort. Met de cameravallen weten we ondertussen meer en meer van de gewervelde bewoners van onze vallei. Alertheid ten opzicht van invasieve soorten blijft meer dan ooit noodzakelijk. Veel werk is verzet door onze vrijwilligers, zowel in het veld als beleidsmatig als administratief. Nieuwe beheerders aantrekken blijft een speerpunt van ons beleid om het vele werk draaglijk te houden. In 2017 hebben we dit alvast goed ingezet met Patrick die voor ons in de milieuraad van Boechout zetelt en Rogier en Christophe die nu deel uitmaken van het vaste beheerteam Molenbeekvallei. Nieuwe mensen zijn nog steeds welkom, :-)

Deel deze pagina via:
Inschrijven nieuwsbrief
Mis geen activiteit, blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontvang onze nieuwsbrief Het Oranjetipje
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.