130922-Lvr-KBV LandschapsparkwandelingDSC07729 KBZondag 22 september wandelden een twintigtal mensen mee onder deskundige begeleiding van Griet Lambert langs de Koude Beek op de grens tussen Boechout en Mortsel. Deze wandeling werd georganiseerd op vraag van de MiNaraad Boechout.


Boechout neemt deel aan het project Landschapspark Zuidrand. Het doel ervan is de open groene ruimte bewaren, verbinden en beleefbaar maken. De Koude Beek kan gezien worden als “drager” om mede deze doelstelling te realiseren. Eén van de eerste acties van Landschapspark Zuidrand was het bewegwijzeren en samenbrengen van wandellussen op de landschapskaart. De aanwezige kinderen en volwassenen kregen de kans om concreet en op het terrein de toestand van de wandellus en het leven rond de Koude Beek te observeren met het oog op eventuele mogelijkheden voor verdere inrichting in de toekomst.


De Koude Beek loopt van Hove tot in Deurne, waar ze uitmondt in het Schijn. Langs de gemeenten Hove, Boechout, Mortsel, Borsbeek, Wommelgem en Deurne vormt de Koude Beek op sommige plekken de grens; een integraal beheer van de Koude Beek en een ecologische inrichting kan tegemoetkomen aan het vormen van een groen lint en verbinding voor mens en dier, dat ten goede komt aan het algemeen welzijn van iedereen.


De wandeling vertrok aan de Sint-Jozefkerk te Mortsel. Na een kleine lus richting Boechout, ging het verder langs park Savelkoul, onder de spoorweg richting akkers, en Hoeve Ter Beke. Overal werden de reeds gerealiseerde, en nog te realiseren, plannen van de buurgemeenten toegelicht: Inrichting brongebied in Hove, RUP Molenveld-Koude Beek in Boechout, RUP Koude Beek en RUP Sportlandschap in Mortsel. 


Aan de hoeve Ter Beke volgden we verder de pijltjes van het landschapspark richting Borsbeek. Op grondgebied Borsbeek kan je de knooppunten van de wandellus  volgen, langs terreinen in eigendom van Kempens Landschap en langs de ecologische inrichting van de Koude Beek die de gemeente Borsbeek in samenwerking met de provincie een tiental jaar geleden realiseerden.
De wandeling dook dan het struikgewas van Fort 3 in, waar de Koude Beek even samenloopt met de fortgracht en verder. In het lokaal van de vissersclub in het Fort werden de knapzakken geopend en de meegebrachte lunch smaakte nog nooit zo lekker!
Omdat de Koude Beek op verschillende plaatsen de grens vormt tussen de gemeenten is een gezamenlijke visie en aanpak belangrijk.


Aandachtspunten voor Boechout zijn:


• Mee zorgen voor een goede verbinding voor natuur en mens door ecotunnel(?) of een beveiligde oversteek(?) tussen Bessemstraat en park Savelkoul.
• Het afdwingen van ecologisch beheer van de rechteroever (op privaat terrein) van de beek tussen Liersesteenweg en spoorlijn richting Lier.
• In het landbouwgebied de open ruimte bewaren en dus geen nieuwe constructies toelaten in de beekvallei (serres, nieuwbouwwoning,..) en alleen streekeigen beplanting toelaten die past in het landschap of het landschappelijke karakter versterkt.
• Het structureel vrijhouden en maaien van het pad tussen de landbouwwoning en het waterzuiveringsstation langsheen het compensatiebos.
• De Japanse duizendknoop die daar welig tiert inperken. Mogelijks kan hiervoor een beheersovereenkomst gemaakt worden tussen de landbouwer en de gemeente.
• Ook de plek waar de wandellussen in elkaar haken aan het Spokenhof, verdient een verkeersveilige oversteek voor de zwakke weggebruikers.


Deze pijnpunten zijn op de MiNaraad van oktober al overgemaakt aan de bevoegde schepen. Over veel punten bleef het schepencollege vaag, maar alvast het terug open maken van de voetweg aan het compensatiebos zou volgend jaar gerealiseerd worden. De Boechoutse MiNaraad en Natuurpunt volgen dit zeker kritisch op!
We houden jullie op de hoogte.

 

 

130922-Lvr-Bo-KBV LandschapsparkwandelingDSC07734 KB

130922-Lvr-KBV LandschapsparkwandelingDSC07729 KB

130922-Lvr-Li-KBV LandschapsparkwandelingDSC07747 KB

Deel deze pagina via:
Inschrijven nieuwsbrief
Mis geen activiteit, blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontvang onze nieuwsbrief Het Oranjetipje
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.