Af en toe worden er nogal eens vragen gesteld bij subsidies die Natuurpunt ontvangt voor verwerven of beheren van natuurgebieden. Is dit gemeenschapsgeld wel goed besteed voor een stuk natuurgebied dat na aankoop zou worden afgesloten voor het publiek?

140525_dsc_0015_20140601_1821005642

Middelen investeren in natuur is om meer dan één reden goed besteed geld!
Bij het inrichten van natuurgebieden werkt Natuurpunt steevast aan de openstelling ervan. We proberen zo meer en meer buurtbewoners te betrekken bij en te laten  genieten van de natuur.

Genot voor allen

Alle natuurgebieden van Natuurpunt Land van Reyen zijn vrij toegankelijk op de paden. Op Klein-Zwitserland is er het hazelwormpad. In de Molenbeekvallei hebben we de officiële voetweg Kleine Schransweg (Vremdesesteenweg-Hellestraat) die vroeger onder akkers verborgen zat, 10 jaar geleden terug heraangelegd.
We bouwden een kijkhut om iedereen van fauna en landschap te laten genieten. In het dalhoofd van de vallei aan de Sneppenbosweg plannen we in 2015 nog een kijkwand en een nieuwe wandellus.
Regelmatig organiseren we geleide wandelingen die meer en meer succes kennen.
Op onze beheerdagen kan iedereen in een aangename sfeer proeven van samen helpen bij het beheer van onze natuurgebieden.

Educatief

Leerlingen op onderzoek in Molenbeekvallei

Het Sint Gabriëlcollege betrekken we jaarlijks bij de natuur in de Molenbeekvallei: de 5de-jaars met een beheerdag in het kader van het project Zorg en de 6de-jaars in het kader van het wetenschapsproject onderzoekcompetenties in de praktijk. Dit tot grote tevredenheid van directie, leerkrachten en leerlingen van Sint Gabriël en onze vrijwilligers. Deze openstelling is niet in strijd met goed natuurbeheer, integendeel.

Hogere biodiversiteit

Op de terreinen die we beheren, stijgt de biodiversiteit zienderogen.
In samenwerking met het Landschapspark Zuidrand werkt Natuurpunt Land van Reyen constructief mee aan het creëren van wandellussen in onze regio. Zo kan iedereen mooie wandelingen maken in en rond onze natuurgebieden. Zowel in de Molenbeekvallei, de Lauwerijkbeekvallei als de Koude Beekvallei stellen we echter jammer genoeg vast dat het particuliere eigenaars zijn die officiële voetwegen blokkeren, niet Natuurpunt. Het fabeltje dat Natuurpunt de natuur zou afsluiten achter prikkeldraad klopt dus helemaal niet!

Hogere levenskwaliteit voor mens en natuur

Natuurpunt werkt samen met plaatselijke (bio-) landbouwers voor begrazing en hooilandbeheer van onze graslanden. Dit tot grote tevredenheid van beide partijen en bezoekers.

Verder zijn er de ecosysteemdiensten die alle natuurgebieden van Natuurpunt leveren: rust en stilte waar meer en meer mensen behoefte aan hebben in de hectische maatschappij, behouden en creëren van open ruimte en streekeigen  landschappen, verhogen van de waterveiligheid in valleigebieden zodat bewoonde gebieden droge voeten houden bij ontij, CO2-opname tegen de klimaatwijziging, meewerken aan het behalen van (Europese) natuurdoelstellingen, enzovoort.Bert Andries

Het is algemeen bekend en voldoende bewezen dat de levenskwaliteit hoger is en dat mensen gezonder en gelukkiger zijn met natuur in de buurt.

Bert Andries
Voormalig voorzitter Natuurpunt Land van Reyen

 
Deel deze pagina via:
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
 
Mis geen activiteit en blijf op de hoogte van het laatste nieuws
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.