In januari 2009 viert Natuurpunt Land van Reyen haar 15-jarig bestaan met een wandeling door de Molenbeekvallei gevolgd door een gesmaakte Breugelmaaltijd in de feestzalen van Don Bosco. Sfeervolle muzikale omlijsting is er door het koor Olenzea. Directeur Willy Ibens en Boechouts burgemeester Koen ’T Sijen steken de jarige afdeling een hart onder de riem met hun toespraken. Conservator van de Molenbeekvallei Marcel Van Waerebeke legt zijn functie neer om professionele redenen. Hij wordt ruim in de bloemetjes gezet voor zijn jarenlange inzet. En krijgt de titel ere-conservator. Zonder hem zou de Molenbeekvallei immers nooit geworden zijn wat ze nu is. Jef Haverals neemt de leiding van het beheerteam over. Paul Van Deuren neemt afscheid als hoofdredacteur van De Rietvink en wordt opgevolgd door Ludo Van Lint. Yves Joris wordt conservator van Klein-Zwitserland in opvolging van Dirk Verstraeten.

In 2009 koopt Natuurpunt vijf hectare bos in de Molenbeekvallei. Dit natuurgebied is dan uitgegroeid tot 40 ha in huur of eigendom. Het beheer gebeurt voornamelijk door vrijwilligers, plaatselijke landbouwers en de terrein-ploeg van Natuurpunt (sociaal werkgelegenheidsproject). Ook De Roefel waar jongeren de kans krijgen om van nabij kennis te maken met het beheer van de natuur in de vallei is jaarlijks een succes.


In 2009 wordt mede onder impuls van Frank Adriaensen in de GECORO het RUP BULKA en Dalhoofd Molenbeekvallei goedgekeurd. Ten gevolge van dat RUP krijgt een groot deel van de percelen in het brongebied de bestemming natuurgebied ipv landbouwgebied.


Vanaf 2009 sluit Natuurpunt Land van Reyen een akkoord met de stad Mortsel voor het gebruik van de prachtige Dieseghemhoeve dat vanaf dan een beetje de thuishaven zal worden van de afdeling. Natuurpunt start met haar Opendeurdagen in de gezellige ‘woonkamer’ van de Dieseghemhoeve Mortsel, elke derde zondag van de maand. Een ideale gelegenheid om zowel de historische hoeve als het aangrenzende natuurgebied Klein-Zwitserland te bezoeken. Vrijwilligers van Natuurpunt bemannen (M/V) tijdens de Opendeurdagen de groene winkel. Steeds meer natuurliefhebbers vinden maandelijks hun weg naar de hoeve voor een babbel, een hapje en een drankje. De maandelijkse vrijwillige inzet en de bakkunsten van ‘toogdames’ Lut Van Reyn en Christine Weynen worden alom geprezen.


Natuuronderzoek in 2009 door conservator Yves Joris in Klein-Zwitserland toont aan dat er een populatie van de pootloze hagedis hazelworm (een bedreigde diersoort) leeft.


Op 8 maart 2009 helpen vele vrijwilligers van Natuurpunt Land van Reyen bij de aanplanting van het grote Speel- en Vredesbos aan de Alexander Franckstraat in Boechout. Het bos betekent zowel voor passieve recreatie, spelende jeugd als natuur een meerwaarde voor Boechout.


Nog in 2009 organiseert Natuurpunt Land van Reyen haar eerste cursus ‘Natuur in de tuin’ in Mortsel.


Op 16 mei 2009 volgt de ‘Slechtvalkhappening’. Ludo Van Lint is de trekker en het wordt een groot succes. 300 geïnteresseerden genieten bij Agfa Gevaert van het ringen van de pas uitgekomen slechtvalkjongen op de grote schouw en van een presentatie over inlandse roofvogels. Zo maar eventjes 70 nieuwe leden worden geworven!


In juli 2009 sluit Natuurpunt een contract van 8 jaar met Elia voor het beheer van het 5 hectare grote Babbelkroonbos, een Ferrarisbos in Hoog-Lachenen, grondgebied Lier, grenzend aan Lint. Onder impuls van Paul Van Deuren en Mieke Van den Bergh start een enthousiaste Lintse ploeg vrijwilligers met het beheer van het bos. De eerste prioriteit is de bestrijding van de agressieve exoot reuzenbalsemien, die zowat twee derde van de bosoppervlakte in beslag heeft ingenomen. Deze inspanning wordt sindsdien jaarlijks volgehouden. De voorjaarsbloeiers waaronder de duizenden sneeuwklokjes herleven. Elk voorjaar worden de planten in het bos ook geïnventariseerd.


De Algemene Ledenvergadering van 2010 is een hele bijzondere met aandacht voor de kinderen. Het gezelschap 'Alles loopt op wieltjes' vrolijkt de boel op met "De Wondere wereld van Professor Pillemans" tot groot jolijt van jong en oud.


In 2010 start de afdeling met een digitale versie van ledenblad De Rietvink.


In 2010 organiseert Natuurpunt Land van Reyen ook vier nieuwe natuurcursussen.
Op een grote infostand van Natuurpunt op Sfinks 2010, met naast natuurbehoud ook aandacht voor energiezuinig wonen, worden 100 nieuwe leden geworven.


2010 is het Europees jaar van de Biodiversiteit. Natuurpunt stelt samen met de gemeenten een lokaal actieplan op om de achteruitgang van de biodiversiteit alvast lokaal te stoppen en inheemse fauna en flora meer kansen te geven.


Voor Mortsel gebeurt de ondertekening door burgemeester Pira en leefmilieuschepen Steve D’Hulster op de Hoevefeesten op 27 juni 2010 in en rond de Dieseghemhoeve. Het lokaal actieplan omvat ondermeer aandacht voor natuurverbindingen langs de groene bermen in Mortsel, de natuur op het Fort 4 en in de Koude Beekvallei. Op diezelfde Hoevefeesten wordt ook een fraai infobord van Natuurpunt in Klein-Zwitserland ingehuldigd door de burgemeester, er wordt tevens “ 20 jaar beheer Klein-Zwitserland” gevierd met o.a. een historische- en fossielententoonstelling, wandelingen, infostandjes van bevriende verenigingen, muziek, volksdans, demonstraties,…


In augustus 2010 organiseert de afdeling in samenwerking met de gidsen van Fort 4 en met de hulp van o.a. Bram Van Ballaer en Kris Boers van de Vleermuizenwerkgroep een vleermuisavond in Mortsel met een 200-tal deelnemers.


Na een paddenstoelencursus met lesgever Hans Vermeulen van Natuurpunt Educatie in Mortsel in oktober 2010, rijst bij de cursisten de vraag om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Naar het voorbeeld van Mycoflora Natuurpunt Westerlo richt paddenstoelenkenner Yves Joris de werkgroep Mycoflora Natuurpunt Land van Reyen op om aan deze vraag te voldoen. Sindsdien trekt de werkgroep er geregeld op uit om zwammen te determineren in de regio.


Voor Boechout gebeurt de ondertekening van het biodiversiteitscharter op de open milieuraad van 12 oktober 2010 door burgemeester Koen ‘T Sijen en leefmilieuschepen Jeroen Truyens na een interessante presentatie van Wim Veraghtert van Natuurpunt Educatie. Aandachtspunten voor Boechout zijn: realisatie van het in 2008 beloofde Countdown 2010 project, gesteund door de provinciale actie Biodiversiteit lokaal BEKekEN om de beekvalleien te gebruiken als kapstok voor het vergroten van de biodiversiteit in de regio. De aanleg van een amfibiepoel, het ecologisch inrichten van de oevers van de Molenbeek op het gemeentelijk natuurterrein aan de Sneppenbosweg, het aanleggen van een WADI en het vleermuisvriendelijk inrichten en tegengaan van lichtvervuiling van het geplande sportcomplex op BULKA. Verder is er aandacht voor de natuurinrichting van het Bessemgebied/Koude Beekvallei en de bescherming van het geklasseerd landschap de Melkkuip. In de Molenbeekvallei wordt een wandeling gevolgd door een (h)eerlijke maaltijd samen met Oxfam-wereldwinkel georganiseerd in het kader van de wereldwijde problematiek rond biodiversiteit.


In Lint wordt onder ruime belangstelling en onder het goedkeurend oog van burgemeester Tuyteleers tijdens de open milieuraad van 17 maart 2011 het lokale biodiversiteitscharter ondertekend. De klemtoon ligt onder meer op de inventarisatie en monitoring van de twee amfibiepoelen in het gemeentebos, op de vlinderweide en de hoogstamboomgaard.


Op 29 mei 2011 wordt in de Molenbeekvallei de nieuwe kijkhut plechtig in gebruik genomen. Onder ruime belangstelling spreken leefmilieuschepen Jeroen Truyens en voorzitter Bert Andries de aanwezigen toe en wijzen hen ook op de andere aspecten van het ambitieuze natuurinrichtingsproject ‘Bemdkant’ namelijk een nieuwe plasberm aan de Molenbeek, een beekbodemverhoging , een verbeterde toegang tot de vallei en een visvriendelijke stuw. Dit alles om de natuurlijke kwel in de vallei te herstellen. Jef en Lieve Haverals worden uitvoerig in de bloemetjes gezet voor al het geduld en het voorbereidend werk bij het verplaatsen van een oude paardenstal ‘De vliegende schuur’ om er een fantastische kijkhut van te maken.


Scholen en jeugdbewegingen komen regelmatig een handje toesteken in de Molenbeekvallei. De laatstejaarsleerlingen van de wetenschapsrichtingen van het Sint-Gabriëlcollege doen vanaf nu jaarlijks wetenschappelijk onderzoek in de vallei om ervaring in onderzoekscompetenties op te doen. In het kader van hun zorgproject helpen ze elk jaar bij het beheer. Intussen wordt deze samenwerking door leerkracht Arne Taillieu als volgt onder woorden gebracht: "De Molenbeekvallei is stilaan een echt begrip met interessante zinvolle inhoud aan het worden op school zowel bij leerkrachten, leerlingen, graadcoördinatoren als directieleden. Een oprecht gemeend dank u wel daarvoor!"


Natuurpunt Land van Reyen groeit verder uit tot een afdeling van 2200 leden eind 2011.

De afdeling wordt te groot en te divers voor een coherente werking. Onder impuls van voorzitter Bert Andries wordt overleg gepleegd met de andere afdelingen die actief zijn in en rond Antwerpen. Er wordt uiteindelijk beslist een nieuwe afdeling Natuurpunt Antwerpen Stad op te richten die meer zal gefocust zijn op natuur in de stad.


Op de lokale Algemene Ledenvergadering in januari 2012 in Lint wordt de splitsing van Natuurpunt Land van Reyen unaniem goedgekeurd door de massaal opgekomen leden. Op die vergadering wordt Paul Van Deuren uitgebreid in de bloemetjes gezet voor bewezen diensten als coördinator van de Lintse werking. Marita Van der Gucht neemt zijn taak over. Diezelfde avond is er ook een gesmaakte voorstelling door Dos Winkel van Sea First Foundation over de achteruitgang van de biodiversiteit wereldwijd in de oceanen. Zijn pleidooi om de visconsumptie te verminderen maakt een diepe indruk op de aanwezigen.


Op een druk bijgewoonde startvergadering op 16 maart 2012 in de kelder van De Groene Waterman in Antwerpen wordt onder het toeziend oog van Natuurpuntdirecteur Chris Steenwegen de nieuwe afdeling Natuurpunt Antwerpen Stad boven de doopvont gehouden. De leden van Natuurpunt Land van Reyen uit Berchem en 2018 Antwerpen vinden onderdak bij de nieuwe afdeling, die een vliegende start neemt en meteen een aantal successen boekt. Erik Molenaar krijgt van de aanwezige bestuursleden van Natuurpunt Land van Reyen een mooi afscheidsgeschenk bij zijn overgang van Natuurpunt Land van Reyen naar Natuurpunt Antwerpen Stad, waar hij zich vanaf dan zal inzetten met zijn gekend engagement.


In 2012 worden de amfibiepoelen aan Lerenveld in Lint voor een eerste keer geïnventariseerd. Naast gewone pad, bruine en groene kikker werden ook drie soorten salamanders gevonden: alpenwatersalamander, kleine watersalamander en zelfs de vinpootsalamander. Hiermee vormen deze poelen een belangrijke schakel tussen de meer noordelijke en zuidelijke leefgebieden waar deze soorten niet altijd gezamenlijk voorkomen. In 2013 wordt ook de gracht van het Meihof in Lint geïnventariseerd, waar zowel gewone pad als alpenwatersalamander en kleine watersalamander gevonden worden.


In 2012 start Natuurpunt Land van Reyen de actie ‘Red Wolvenberg’. De FOD Financien plant immers de verkoop van natuurgebied Wolvenberg. Erkend natuurreservaat, maar toch bedreigd door de verkoop aan speculanten. 20 jaar natuurbeheer door de vrijwilligers van Natuurpunt Wolvenberg Natuurlijk zou teniet worden gedaan. Er worden 3000 handtekeningen verzameld en actie gevoerd onder de slogan: ‘Geen reus, geen dwerg raakt aan onze Wolvenberg’. Nadien wordt het heel stil ivm. de verkoop van het gebied.


Op 24 maart 2012 ontvangt Natuurpunt Land van Reyen uit handen van Algemeen Voorzitter Walter Roggeman de Award “Uitverkoren Tijdschrift 2012” voor haar ledenblad De Rietvink. Marita Van der Gucht, de nieuwe hoofdredacteur sinds begin 2011, neemt op de Algemene Ledenvergadering in Mechelen de Award voor de afdeling in ontvangst.


Op zondag 15 april 2012 organiseert Natuurpunt Land van Reyen samen met R11Mis en de Mortselse jeugdbewegingen in Mortsel de succesvolle betoging tegen de aanleg van de R11bis en de verbindingsweg tussen R11 en N10. 1300 manifestanten steunen het verzet. De optocht eindigt aan de Dieseghemhoeve waar Mortsels burgemeester Ingrid Pira, toenmalig schepen Erik Broeckx en Steve D’Hulster (later Vlaams parlementslid) dure eden zweren tegen de aanleg van de R11bis. Het einde van de betoging wordt opgeluisterd door lokale muziekgroepen. Raymond Boudewijns kijkt als coördinator tevreden terug op een meer dan geslaagde betoging. Alle aanwezigen trekken strijdvaardig huiswaarts met de overtuiging dat de R11bis er niet zal komen.


In september 2012 doet Natuurpunt Land van Reyen mee met de nationale actie ‘Sing for the Climate’. 1500 stemmen in Mortsel en 350 in Lint smeken de beleidsmensen om iets te doen aan de klimaatwijziging voor het te laat is. In totaal nemen in gans België 368.000 mensen deel aan de actie.


Op 29 september 2012 vindt aan de tramterminus in Boechout de officiële opening plaats van het wandelnetwerk in het kader van Landschapspark Zuidrand, een initiatief van de provincie dat geleid wordt door Sabine Caremans. Marita Van der Gucht, Griet Lambert en Frank Adriaensen werken als vrijwilligers van Natuurpunt Land van Reyen sinds eind 2011 actief mee aan de realisatie van de doelstellingen van Landschapspark Zuidrand.


Rond de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 doet Natuurpunt Land van Reyen mee met de campagne '1m2 natuur meer per inwoner per jaar' en doet voorstellen om dit te realiseren in Lint, Boechout en Mortsel.


In 2012 wordt bijkomend 10 hectare in de Molenbeekvallei erkend als natuurreservaat.


Op 24 november 2012 vindt onder leiding van educatieverantwoordelijke Karin Wouters een succesvolle activiteit plaats in het Fort 4 in Mortsel naar aanleiding van de Nacht van de Vleermuis. 250 geinteresseerden dagen op. Jong en oud genieten met volle teugen.

In december 2012 ontdekte een lid van onze paddenstoelewerkgroep (Geert Schatteman) in Edegem de zwarte amaniet, een zeer zeldzame zwam.

 

In februari 2013 wordt ter hoogte van het Bos van Marpingen aan het X. Van Rooyfietspad een paddenoverzetactie op touw gezet, gecoordineerd door Nick Schryvers. In enkele dagen tijd worden meer dan 500 padden, tientallen salamanders en verschillende kikkers over het drukke fietspad en de aanpalende spoorweg geholpen. Vanaf 2014 zal dit een jaarlijks weerkerende activiteit zijn. Verantwoordelijke in Lint is Nick Schryvers ism de HYLA-werkgroep van Natuurpunt.


Op 30 april 2013 krijgt Natuurpunt van het gemeentebestuur Lint het beheer toegewezen van de Lintse vlinderweide op Lerenveld. Dadelijk wordt gestart met het verschralend hooien van het grasland. In samenwerking met Joeri Cortens van Natuurpunt Educatie en met de MINA-raad wordt een groot bijenhotel gebouwd op 9 november 2013 en bijenvriendelijke struiken aangeplant op 16 november 2013. Een infobord maakt de bezoekers wegwijs.


Op 21 mei 2013 koopt Natuurpunt een deel van het Babbelkroonbos. Het beheer wordt verder gezet olv Hans Baetens. Samen met de buurafdelingen Natuurpunt Oude Spoorweg en Natuurpunt De Wielewaal wordt dit de start van een nieuw ambitieus project: Bossen en Beemden van de Lachenen- en Babelbeekvallei.


Vanaf begin 2013 is Natuurpunt Land van Reyen onder impuls van An Casteels actief op Facebook.


In de zomer 2013 wordt door de professionele ploeg van Natuurpunt in de Molenbeekvallei een nieuwe amfibiepoel gegraven vlakbij de kijkhut. Bedoeling is meer water- en weidevogels te lokken om ze nog beter te observeren. Bij een andere poel wordt een educatieve steiger gebouwd om studie van het waterleven mogelijk te maken.


Op 15 oktober 2013 wordt in de Molenbeekvallei een tweeling geboren bij de Aubracrunderen. Een redelijk zeldzaam fenomeen bij Aubracs volgens de veehouder. De twee kalfjes stellen het zeer goed en zijn onafscheidelijk tijdens hun verblijf in de vallei.


In de herfst van 2013 leiden Natuurpuntgidsen de leerlingen van de Boechoutse lagere scholen rond in de Molenbeekvallei in het kader van het Artfair project van Ondernemers zonder Grenzen, een Boechoutse organisatie die onder meer in Burkina Faso bosaanplantingen doet en opleidingen geeft voor het beheer ervan aan de lokale bevolking. De gidsen vestigen de aandacht op de gevolgen van de klimaatwijziging en de achteruitgang van de biodiversiteit wereldwijd. Het jonge volkje blijkt bij momenten zeer goed op de hoogte van de problematiek van de klimaatwijziging!


Eind 2013 ondertekent Natuurpunt een huurovereenkomst voor een grasland van 1.3 hectare in het dalhoofd van de Molenbeekvallei. Daarmee bereikt het natuurgebied een totale oppervlakte van 41 ha.


Op 22 november 2013 loopt de Mark Liebrechtschouwburg in Mortsel nokvol voor de vertoning van de film ‘De Nieuwe Wildernis’. Dit is een succesvolle opening van het 20-jarig jubileumfeest van de afdeling. De toespraak van afdelingsvoorzitter Bert Andries over de ambities voor de volgende 20 jaar van Natuurpunt Land van Reyen oogst een overdonderend applaus.

 

In december 2013 haalt Yves Joris haalt het nieuws (ATV, radio 2 en geschreven pers) met de ontdekking van een achttal toverchampignons op de berm langs de R11. Deze soort is een zeer zeldzame zwam en de tweede vindplaats voor Vlaanderen. De vondsten dateerden van 1 en 15 november 2013.

Deel deze pagina via:
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
 
Mis geen activiteit en blijf op de hoogte van het laatste nieuws
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.