Natuurpunt Land van Reyen is ontstaan vanuit de gemeentelijke milieuraad van Boechout-Vremde. In 1993 was Bert Andries voorzitter van deze raad, en het besef groeit dat de zo ambitieus gestarte milieuraad - die een adviesraad is - weinig vermocht om het leefmilieu te verbeteren, de natuur meer kansen te geven, laat staan om de laatste open ruimten te vrijwaren. Zeker om concrete resultaten op het terrein te boeken is de raad niet het correcte middel.

Bert Andries is pas lid geworden van het toenmalige VZW Natuurreservaten. In een van de eerste ledentijdschriften die hij toegestuurd krijgt, verschijnt een oproep naar vrijwilligers die de moed zouden hebben om lokale afdelingen op te richten. Natuurreservaten was toen voornamelijk nationaal actief. De frisse aanpak en overtuigende dynamiek van die vereniging boeiden Bert Andries onmiddellijk. In een vlaag van enthousiasme geeft hij zich op om in de streek met een plaatselijke afdeling te starten.  Het begin van een avontuur dat een lang leven beschoren bleek.
De leden van de milieuraad van Boechout worden uitgenodigd om mee te werken aan dit project. Vijf mensen reageren op de oproep: Geertje Coremans, Greet D'Hondt, Lucia Govaerts, wijlen Leon De Canne en Ludo Dillen.  De basis is gelegd.


Met de steun van Luk Daniels van op het secretariaat in Brussel wordt begonnen met pionierswerk.  Er wordt besloten te starten met de gemeenten Mortsel, Hove en Boechout-Vremde.
Het kind moet nog een naam hebben: wat hebben deze drie gemeenten met elkaar gemeen? Hoe heet onze streek eigenlijk? Ludo Dillen komt met het voorstel 'Land van Reyen' op de proppen; zo zou onze streek vroeger geheten hebben. Later werd vernomen dat de regio 'Land van Reyen' - wat eigenlijk rietland zou betekenen - ooit nog reikte tot Breda in Nederland. (klik hier voor de geschiedenis van de benaming ‘Land van Reyen’). Er wordt dus wel heel hoog gegrepen, maar een beetje ambitie kan geen kwaad.
Met een beperkt startbudget van Natuurreservaten (5000 BEF of 123,95 EUR) moet er een werking opgestart worden. Echt pionierswerk dus. Maar de basis is gelegd.
Alle leden van Natuurreservaten binnen deze drie gemeenten - een 250-tal - worden uitgenodigd voor de officiële oprichtingsvergadering op 23 november 1993 in de bovenzaal van taverne 't Kasteeltje in Boechout.


Het is bang afwachten. Er dagen 25 geïnteresseerden op. Bart Hoes van de afdeling Lille geeft tekst en uitleg over hoe een lokale afdeling eigenlijk hoort te werken.
Enkele enthousiaste natuurbeschermers versterken onmiddellijk het bestuur. Enkelen onder hen zijn nog steeds actief. Via Klem Soens worden contacten gelegd met de Werkgroep Ecologie Mortsel. Die werkgroep zag het levenslicht in het Jaar van het Leefmilieu 1987 op initiatief van o.a. Johan Malcorps, Maryse Bosschaert, Annemie Cremers en Griet Lambert.  Er werd gewerkt rond de problematiek van huishoudelijk afval, verkeer, “komt de TGV naar Mortsel”, waterverontreiniging,… In 1987 kreeg de gemeente Mortsel , door een grondenruil met de NMBS, het gebied Klein-Zwitserland in eigendom. Plantenkenner Jules Slembroeck had al verschillende studies gemaakt van het gebied.


Werkgroep Ecologie Mortsel kreeg in 1990 het natuurgebied in beheer van de gemeente Mortsel. Maryse Bosschaert was de voorzitter van het eerste beheerteam. Luc Knaepen was de eerste conservator. Andere medewerkers waren o.a. Luc Daniëls, Marc Hofman, Marc Segers, Griet Lambert en Klem Soens. Verschillende van deze mensen waren intussen ook lid geworden van vzw Natuurreservaten. Na het overlijden van voorzitter Maryse Bosschaerts nam Klem Soens het voorzitterschap van haar over.
Vanaf 1993 beslist de werkgroep om samen te werken met Natuurreservaten voor het beheer van Klein-Zwitserland om het beheer in een breder kader te plaatsen, om het te bestendigen voor de toekomst en om know-how uit te wisselen: samen sta je sterker.


Deze sterke ploeg kan aan de slag! Natuurreservaten afdeling Land van Reyen is geboren. Bert Andries wordt de eerste voorzitter, Jos Stessens ondervoorzitter, Ria Van Peer secretaris. Frank Adriaensen volgt van dan af het lokale beleid in de gemeenten.

Deel deze pagina via:
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
 
Mis geen activiteit en blijf op de hoogte van het laatste nieuws
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.