Paul Vermuyten is de man die waakt over de nestkasten in Klein-Zwitserland. Natuurlijk is hij ook een man die vogels observeert in en rond het natuurgebied. Zijn tuin grenst aan Klein-Zwitserland. De Rietvink mocht zijn dagboek 2008 inkijken.

 Winter

steenuil

In januari kwam er geregeld een grote gele kwikstaart foerageren aan mijn vijver. Ook de sperwer was een vaste bezoeker. Ik heb hem een keer vlak naast mijn tuin zien toeslaan op een koolmeesje. De volgende maanden heeft hij de bosduiven meermaals geschrokken uit de grote eiken doen wegstuiven. Dit is kennelijk een geliefde jachtplaats in Klein-Zwitserland. In diezelfde periode kreeg het kleine bos net naast het vliegveld veelvuldig bezoek van twee tot vijf buizerds. Daar vertoonde zich ook eenmaal een wijfjeskiekendief, met de duidelijk herkenbare witte stuitband. Een groep van vijfendertig barmsijsjes zat rustig te snabbelen aan de loten van het berkenbosje. Enkele groepen grauwe ganzen vlogen een paar keer over ons natuurgebied en geregeld zag ik ook canadaganzen luid gakkend in hun ochtend- of avondvlucht.

Lente

In maart mocht ik in de paddenstoelenweide naast het goudhaantje en het vuurgoudhaantje ook meermaals het bladkoninkje waarnemen. Sijsjes, distelvinken, één keep en één baardmannetje kon ik in april spotten, maar jammer genoeg niet digitaal registreren. De tjiftjaf, de grasmus, de zwartkop en even later de fitis vrolijkten met hun prachtige zang Klein-Zwitserland op. Twee paartjes braamsluipers en enkele tuinfluiters lieten zich moeizamer noteren, maar waren ook weer op post. De vrolijke heldere territoriumzang van de twee stelletjes bosrietzangers was echter duidelijk hoorbaar voor elke wandelaar.

Zomer

PimpelmeesEind juni en begin juli kwam een koppel zwarte roodstaarten geregeld snoepen van de insecten die rondzwermden in de buurt van het maaiselhoekje aan de IJzerenweglei. Het paartje broedde succesvol, met drie kranige jongen als resultaat. Eksters, gaaien, kauwen en kraaien waren alomtegenwoordig. Het waterhoen in Klein-Zwitserland-Noord had na twee pogingen eindelijk een succesvol broedsel van jammer genoeg slechts twee van de vijf nestvlieders. De grootste boosdoeners waren hier de onverantwoordelijke baasjes van honden die hun dier de volle vrijheid gunden om in het water te plonzen en achter de kleine waterhoentjes en eendenjongen (zes stuks) aan te zitten. Mag ik dan ook langs deze weg vragen om hun troeteldier niet voorbij de draad te laten zwemmen, zodat de watervogels toch enige broedrust kunnen vinden in het rietgedeelte? Bij voorbaat dank om ook deze diertjes hun deel van de plas te gunnen! Achteraan in het berkenbosje op het oude tennisveld in Klein-Zwitserland-Noord kon ik de boomkruiper horen en zien. En aan de beplantingen langs het kerkhof zag ik de boomklever. De vogel is ook geregeld waar te nemen net achter het Rode Kruisgebouw aan de Drabstraat. Als rariteit nog dit: eind augustus werd mijn aandacht getrokken door het luidkeelse gekrijs van een koppeltje groene halsbandparkieten. Ze zaten in de acacia’s ter hoogte van de spoorberm op het einde van de Amadeus Stockmanslei.

Herfst

Eind september kon ik meermaals groepen buizerds zien rondcirkelen op de thermiek boven ons groene stukje. Het jong van het stel torenvalken manifesteerde zich duidelijk met aanhoudende schelle kreetjes. In diezelfde periode zat er ook geregeld een steenuiltje boven in het oude zijraam van hoeve Dieseghem. In de loop van oktober registreerde ik de eerste vluchten zuidwaarts van boompiepers, zanglijsters, grote lijsters, koperwieken en groepjes koperwieken, beflijsters en vinken. In december lieten acht pestvogels zich bewonderen in de vroege ochtendzon en ook drie prachtig gekleurde appelvinken. Vluchten van soms wel zeventien sijsjes knabbelden aan de berkentoppen. Net voor de grote aankomende koude zag ik zeven kieviten met hun gekende forse vleugelslag zuidwaarts trekken richting warmere oorden. 150201 KlZw RoodborstjeEind december bleven de putter en de noordse goudvink voorlopig nog achterwege. De laatste tijd zie je en hoor je bijna dagelijks groenlingen op alle mogelijke hoge posten. Plots schiet er al eens een ijsvogel langs de struiken en laat hij ons even genieten van zijn prachtige verenkleed. Als laatste wil ik nog even meegeven dat in december een wijfjesfazant langs de lage kant van de berm paradeerde. Begin mei nam ik ook al twee mannetjes en één wijfje waar in het grasveld naast het kerkhof. Niet alle vogels en soorten werden in de notulen opgenomen omdat sommige frequent voorkomen of makkelijk waar te nemen zijn. Koolmezen, staartmezen en pimpelmezen, mussen, merels, roodborstjes, winterkoninkjes, houtduiven, tortels, aalscholvers, kokmeeuwen, mantelmeeuwen en andere meeuwen vliegen dagelijks over Klein-Zwitserland.

Tekst: Paul Vermuyten
Foto’s: Paul Vermuyten en Jan Bleil

 
Deel deze pagina via:
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
 
Mis geen activiteit en blijf op de hoogte van het laatste nieuws
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in.
Lees hier hoe wij jouw privacy respecteren.