Beekhoek

 

Beschrijving

Ingesloten tussen de woongebieden van Hove, Lint en Kontich en tussen de spoorlijn Antwerpen-Brussel en ongeveer de Beekhoekstraat in Lint, ligt nog een mooie open ruimte. Een gedeelte van deze openruimte is gesitueerd binnen het industriegebied Ganzenbol, maar is gelukkig tot op heden onbebouwd gebleven.

Beek
Beek

De Beekhoek maakt deel uit van het brongebied van de Lachenenbeek. De beek zelf heet hier Boutersembeek, wordt dan Lauwerijkbeek op grondgebied Boechout en mondt tenslotte als Lachenenbeek uit in de Nete. Samen met het stroomafwaartse deel van de Boutersembeek op grondgebied Hove, vormt deze vallei de enige nog resterende openruimte corridor aan de zuidrand van het verstedelijkte gebied Antwerpen/Hove en de woonkern van Lint.
Het is de smalste zone van de enig nog resterende verbinding naar het westen voor de Habitatrichtlijngebieden stroomafwaarts (Domein van Boechout, Bos van Marpingen, …).

Het is dus ook voor de Grote Boshoek een belangrijk verbindingsgebied en brongebied van de ruggengraat ervan, de Lachenenbeek. Het gebied is ook een belangrijke overstromingszone die helpt wateroverlast te vermijden in de omliggende woonwijken. De Beekhoek is dus van bijzonder groot strategische belang voor de natuur.

GvA over aankoop natuurgebied Beekhoek
GvA over aankoop natuurgebied Beekhoek
In 2015 heeft Natuurpunt ca. 2 ha aangekocht in de Beekhoek, gelegen vlak achter het industrieterrein Ganzenbol en er zelfs gedeeltelijk in, de reste is gelegen in het Groengebied dat het voormalige tracé van de grote ring volgt. Het noordelijk derde, in het groengebied, was een maïsakker, de perclen aan de zuidkant zijn bedenkt met een nat broekbos met vooral wilg.

In het broekbos verschuilt zich een mooie groep reetjes, die regelmatig kunnen gezien worden wanner ze grazen in de omliggende graslanden.

Grazende ree
Grazende ree

Onmiddellijk na de aankoop wer er gestart met de omvorming van de voormalige akker naar een kruidenrijkgrasland. Dergelijke omvorming is altijd een flinke uitdaging omdat er veel te veel voedingstoffen in de bodem zitten (vooral fosfaten zijn een groot probleem). Onder begeleiding van de Universiteit Gent (misschien link naar NP site met uittrekstel uit natuurpunt focus over uitmijnen?) werd er door een lokale landbouwer een mengsel van gras en klaver ingezaaid, en wordt een beperkte bemesting uitgevoerd, met als doel zo snel mogelijk zo veel mogelijk fosfaten te verwijderen uit de bodem. Geduld (minstens 5 jaar gericht werken) zal hier aan de orde zijn!

Intussen werken we ook intensief samen met de gemeente Lint die werk wil maken van een nieuw RUP (Ruimtelijk UitvoeringPlan, min of meer het vroegere Gewestplan) voor industriegebied Ganzenbol. Het industiegebied zou deels KMO-zone, deels woongebied worden, maar de niet bebouwde delen zouden ook opnieuw een openruimte statuut kunnen krijgen, waardoor de belangrijke natuurverbinding terug de bescherming zou kunnen krijgen die zo noodzakelijk is. De percelen die Natuurpunt reeds aankocht vallen in deze laatste zone. Een ruimere en beter functionerende beekvallei op deze plaats zou ook een grote bijdrage leveren aan de waterbergende capaciteit en dus aan de waterveiligheid van de omliggende woonzones.

Meer dan voldoende uitdagingen voor de nabije toekomst dus, maar ook potenties om in dit belangrijke gebied een mooi stukje natuur te verwezenlijken waar ook zachte recreatie nieuwe kansen zou kunnen krijgen.

Deel dit via:
Inschrijven nieuwsbrief
Mis geen activiteit, blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontvang onze nieuwsbrief Het Oranjetipje
captcha 
Werken in én voor de natuur? Vervoeg je bij andere vrijwilligers van onze beheerteams en schrijf je hieronder in. Dan verwittigen we je wanneer we op het veld gaan werken.
captcha 
Vul in het laatste veld de 3 blauwe tekens in!